POLÍTICA DE COOKIES


          De conformitat amb l'establert en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD),
          relatiu a la protecció de les personas físicas en quant al tractament de dades personals i a la lliure circul-lació d'aquestes dades,es posa en coneixement de
          l'Usuari que el lloc web www.creaduca.cat, propietat d'ANNA MAS no utilitza cookies.

© Creaduca 2018-2020      creaduca@gmail.com                                                  Política de Cookies     Política de Privadesa     Condicions de venta